Icon

Mobiliteitsplan Pittem-Egem

Het CD&V-gemeentebestuur heeft op 8 mei 2023 het vernieuwde en definitieve mobiliteitsplan voorgesteld aan onze gemeenteraad. Dit plan werd in samenspraak met verschillende partners voorbereid en nam bijna een volledige legislatuur in beslag.

Vreemd genoeg vond de voorstelling van dit mobiliteitsplan plaats vooraleer de gemeenteraad officieel van start ging, waardoor zowel pers als publiek niet welkom waren. Een verklaring voor deze geheimhouding kon het CD&V-schepencollege niet geven. Nochtans is hetgeen erin staat niet langer "geheim", aldus de CD&V. De voorbereidingen zijn klaar, het plan ligt op tafel. Daarom is het in eenieders belang dat jullie weten welke veranderingen er de komende maanden en jaren zullen plaatsvinden op het vlak van mobiliteit.

Het is zo dat er eind juni een infomarkt plaatsvindt voor alle geïnteresseerde inwoners. Daar worden alle wijzigingen uit de doeken gedaan en kan/mag iedere burger zijn/haar verzuchtingen delen. Zo hoort het ook, zou je denken. Echter, amper één dag na die infosessie wordt de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad, waar het mobiliteitsplan definitief ter goedkeuring zal worden voorgelegd, doorgestuurd naar alle gemeenteraadsleden. Alle bijlages, waaronder het definitieve mobiliteitsplan, worden samen met die agenda verstuurd. Hierdoor is de tijd natuurlijk veel te kort om nog inhoudelijke wijzigingen door te voeren. Uiteraard moeten de mobiliteitsknopen ooit worden doorgehakt, maar waarom wordt de inhoud van het definitieve plan zo laat aan onze inwoners bekendgemaakt? Wij hebben er alvast het raden naar…

Daarom hebben wij kort even de meest ingrijpende wijzigingen op een rijtje gezet:

 • Knip aan de Kromte (geen doorgaand verkeer mogelijk voor wie van Tielt komt, alternatief langs de lichten)
 • Knip in de Egemstraat ten zuiden van de Eikeldreef (geen doorgaand verkeer mogelijk langs weerszijden)
 • Verruiming zone 30 in Pittemse en Egemse bebouwde kom
 • Bijkomende zebrapaden
 • Enkelrichtingsverkeer in Koffiestraat (Markt -> Koffiestraat -> Heidenskerkhofstraat)
 • Parking aan weerszijden in de Koffiestraat
 • Enkelrichtingsverkeer in Tiengebodenstraat
 • Enkelrichtingsverkeer aan Pittemse schoolomgeving (Kauwstraat -> Koolskampstraat -> Tieltstraat)
 • Verduidelijken herkenning schoolomgevingen
 • Antiparkeermaatregelen aan de beide scholen
 • Bijkomende publieke laadpalen
 • Bijkomende fietsenstallingen
 • Aanpakken bocht Kokerstraat - Egemstraat
 • Herinrichting kruispunt Kokerstraat - Schuiferskapellestraat - Wielewaalstraat
 • Vernieuwd inrichtingsplan voor de Markt (meer groen, minder brede straat, minder parking, fietsers en voetgangers eerst)
 • Inrichting fietsstraten: Verbieststraat, Kerkstraat, Markt
 • Nieuwe buslijn via Heidenskerkhofstraat en Kokerstraat i.p.v. via de Markt
 • In de Heidenskerkhofstraat komt er, ter hoogte van de Koffiestraat, aan weerszijden een bushalte
 • Wijzigen voorrangsregeling Tieltstraat (t.h.v. aansluitingen met Heidenskerkhofstraat en Fonteinestraat)
 • Snelheidsremmende maatregelen (poorteffect, wegversmallingen) voor verschillende straten in Pittem en Egem
 • Vermijden van zwaar verkeer in het centrum: alternatieven via de N37 of via Heidenskerkhofstraat en Kokerstraat
 • Algemeen parkeerverbod voor vrachtwagens (+7,5t) binnen de bebouwde kom


Hieronder kunnen jullie (anoniem) laten weten wat jullie van deze voorstellen denken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze inwoners hun stem kunnen laten gelden over iets waarmee ze dagdagelijks geconfronteerd zullen worden. Dus: laat jullie horen! Wat is er goed aan het plan? Wat is overbodig? Wat werd vergeten? En vooral, wat kan er veel en veel beter?

Jouw stem telt!

Door jullie input kunnen we tijdens de eerstvolgende gemeenteraad het schepencollege attent maken op de zaken die beter moeten.
Doe je dit liever persoonlijk, aarzel dan zeker niet om onze mandatarissen erover aan te spreken. Zij staan steeds voor jullie klaar!

Wat vinden jullie van het mobiliteitsplan?