Icon

Mobiliteitsplan Pittem-Egem

Het CD&V-gemeentebestuur heeft op 8 mei 2023 het vernieuwde en definitieve mobiliteitsplan voorgesteld aan onze gemeenteraad en op 22 juni werd dit plan beknopt voorgesteld aan de bewoners in een infosessie in De Magneet.

De sessies waren kort en niet iedereen had de mogelijkheid om zijn opmerkingen hierover te geven. Met NPE willen we jullie dan ook nog de kans geven om feedback te geven over de plannen.

Wij hebben kort even de meest ingrijpende wijzigingen op een rijtje gezet:

 • Knip aan de Kromte (geen doorgaand verkeer mogelijk voor wie van Tielt komt, alternatief langs de lichten)
 • Knip in de Egemstraat ten zuiden van de Eikeldreef (geen doorgaand verkeer mogelijk langs weerszijden)
 • Verruiming zone 30 in Pittemse en Egemse bebouwde kom
 • Bijkomende zebrapaden
 • Enkelrichtingsverkeer in Koffiestraat (Markt -> Koffiestraat -> Heidenskerkhofstraat)
 • Parking aan weerszijden in de Koffiestraat
 • Enkelrichtingsverkeer in Tiengebodenstraat
 • Enkelrichtingsverkeer aan Pittemse schoolomgeving (Kauwstraat -> Koolskampstraat -> Tieltstraat)
 • Verduidelijken herkenning schoolomgevingen
 • Antiparkeermaatregelen aan de beide scholen
 • Bijkomende publieke laadpalen
 • Bijkomende fietsenstallingen
 • Aanpakken bocht Kokerstraat - Egemstraat
 • Herinrichting kruispunt Kokerstraat - Schuiferskapellestraat - Wielewaalstraat
 • Vernieuwd inrichtingsplan voor de Markt (meer groen, minder brede straat, minder parking, fietsers en voetgangers eerst)
 • Inrichting fietsstraten: Verbieststraat, Kerkstraat, Markt
 • Nieuwe buslijn via Heidenskerkhofstraat en Kokerstraat i.p.v. via de Markt
 • In de Heidenskerkhofstraat komt er, ter hoogte van de Koffiestraat, aan weerszijden een bushalte
 • Wijzigen voorrangsregeling Tieltstraat (t.h.v. aansluitingen met Heidenskerkhofstraat en Fonteinestraat)
 • Snelheidsremmende maatregelen (poorteffect, wegversmallingen) voor verschillende straten in Pittem en Egem
 • Vermijden van zwaar verkeer in het centrum: alternatieven via de N37 of via Heidenskerkhofstraat en Kokerstraat
 • Algemeen parkeerverbod voor vrachtwagens (+7,5t) binnen de bebouwde kom


Hieronder kunnen jullie (anoniem) laten weten wat jullie van deze voorstellen denken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze inwoners hun stem kunnen laten gelden over iets waarmee ze dagdagelijks geconfronteerd zullen worden. Dus: laat jullie horen! Wat is er goed aan het plan? Wat is overbodig? Wat werd vergeten? En vooral, wat kan er veel en veel beter?

Jouw stem telt!

Door jullie input kunnen we tijdens de eerstvolgende gemeenteraad het schepencollege attent maken op de zaken die beter moeten.
Doe je dit liever persoonlijk, aarzel dan zeker niet om onze mandatarissen erover aan te spreken. Zij staan steeds voor jullie klaar!

Wat vinden jullie van het mobiliteitsplan?